Gå till huvudinnehåll

Hur gör jag som arbetar med talböcker på bibliotek?

MTM har bytt system för att hantera användare samt lagra och distribuera böcker i Legimus. 

Mer information om förändringar av system och konton.

För att ladda ner böcker, skapa nya Legimus-användare, beställa inläsning av kurslitteratur eller lämna inläsningsförslag behöver biblioteket vara registrerat som en organisation hos MTM.

För skolbibliotek är det skolan som är huvudorganisation.

När biblioteket är registrerat hos MTM finns det två typer av personliga Legimuskonton för dig som arbetar på biblioteket.

 • Legimuskonto med registrerarbehörighet - registrerarkonto
 • Legimuskonto med förmedlarbehörighet - förmedlarkonto

Alla Legimuskonton kan ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor. De nedladdningar och strömningar som görs med registrerarkonto eller förmedlarkonto räknas till bibliotekets statistik.

Legimuskonto med registrerarbehörighet

Du som arbetar på ett bibliotek kan ansöka om ett personligt Legimuskonto med registrerarbehörighet, registrerarkonto, som är knutet till ditt bibliotek.

För att få ett registrerarkonto behöver du genomföra en webbutbildning och gärna delta vid ett webbinarium.

Vad kan jag göra om jag har ett Legimuskonto med registrerarbehörighet?

Förutom att ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor kan du som har ett registrerarkonto:

 • Lägga till nya Legimus-användare
 • Redigera Legimus-användare som hör till ditt bibliotek
 • Flytta användare till ditt bibliotek
 • Beställa kurslitteratur eller lämna förslag på böcker som behöver anpassas till talbok eller punktskrift
 • Ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor.

Vad är mitt ansvar?

 • Att enbart skapa konton åt användare som uppfyller kriterierna för att få tillgång till Legimus
 • Att informera Legimus-användare om vad talböcker är och de lagar och regler som gäller för dem 
 • Att enbart använda kontot i tjänsten 
 • Att meddela MTM när du byter arbetsplats så att vi kan avsluta kontot

Det är endast personal som arbetar vid bibliotek som kan få ett registrerarkonto. 

Hur gör jag om jag arbetar på flera bibliotek?

Du som arbetar på organisatoriskt skilda bibliotek, det vill säga bibliotek som inte tillhör samma huvudman/nämnd, måste ansöka om ett registrerarkonto för varje bibliotek, av GDPR skäl. Du kan inte ha samma e-postadress till mer än ett registrerarkonto.

Har de bibliotek du arbetar på samma huvudman/nämnd kan du hantera samtliga låntagare med samma registrerarkonto. Skriv i så fall detta önskemål i fältet "Meddelande till MTM" i ansökan om registrerarkonto.

Jag har ett registrerarkonto men har bytt jobb/bibliotek. Hur gör jag?

Fyll in ansökan som vanligt och lägg till i "Meddelande till MTM"- fältet information om ditt befintliga/gamla konto (e-postadress) och orsaken till varför du vill ändra ditt konto.

Därefter kan MTM uppdatera ditt registrerarkonto och flytta detta till ditt aktuella bibliotek.

Förkunskaper

Innan du ansöker om ett registrerarkonto ska du läsa vår webbutbildning för registrerare (öppnas i nytt fönster). Webbutbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra. Efter att du har läst utbildningsmaterialet kan du ansöka om registerarkonto. Det är också bra om du kan delta vid ett webbinarium om Talböcker och Legimus för dig som är ny registrerare.

Ansöka om Legimuskonto med registrerarbehörighet

MTM behandlar ansökan inom 10 dagar. Om ansökan godkänns skickar vi information och inloggningsuppgifter. Vi kan komma att kontakta dig om vi har frågor om din ansökan.

Länk till formulär för att ansöka om registrerarkonto (öppnas i nytt fönster)

Legimuskonto med förmedlarbehörighet

Med ett förmedlarkonto kan du ladda ner, strömma, lägga till böcker i bokhyllan och skapa personliga listor.

Ett Legimuskonto med förmedlarbehörighet kan till exempel vara aktuellt för personal med kortare tidsbegränsade anställningar eller som behöver kunna ladda ner men inte skapar nya konton åt Legimus-användare.

Alla nedladdningar som görs med registrerarkonto eller förmedlarkonto räknas till bibliotekets statistik.

Länk till formulär för att ansöka om Legimuskonto med förmedlarbehörighet.

Så här ansöker biblioteket om att registreras hos MTM

För att bli ett Legimusbibliotek behöver biblioteket vara registrerat som en organisation hos MTM. 

Det finns två typer organisationer som kan vara registrerade hos MTM:

 • Bibliotek som har rätt att ladda ner talböcker och skapa Legimuskonton till användare . Till dessa bibliotek går det att koppla registrerarkonton och förmedlarkonton.
 • Bibliotek och institutioner som av olika anledningar inte har rätt att ladda ner talböcker och skapa Legimuskonton till användare, till exempel förskolor som lånar taktila bilderböcker.

För att ansluta bibliotek ska personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) först vara på plats. Vi behandlar ansökan inom 21 dagar efter att signerat PUB-avtal har inkommit. Om ansökan godkänns skickar vi information och inloggningsuppgifter. Om vi har frågor kring er ansökan eller er verksamhet, så hör vi av oss.

Länk till formulär för att ansöka om att registrera biblioteket hos MTM (öppnas i nytt fönster)

Förmedlarkonto för punktskrift och taktila böcker

Om du i ditt arbete möter användare som behöver punktskrift och taktila böcker kan du ha ha ett förmedlarkonto för lån av punktskrift och taktila böcker. Detta kan till exempel vara aktuellt för dig som arbetar i förskolan.

Länk till formulär för att ansöka om förmedlarkonto för lån av punktskrift och taktila böcker (öppnas i nytt fönster).

Demokonto

Det är endast de som arbetar på bibliotek som kan få ett Legimuskonto med registrerarbehörighet eller ett Legimuskonto med förmedlarbehörighet. Demokonto är till för att du som arbetar med elever eller personer med läsnedsättning i skolan eller omsorgen ska veta hur Legimus fungerar och kunna visa för för de du möter. Det är inte avsett för privatpersoner.