Gå till huvudinnehåll

Läs äldre e-textböcker med Textview

MTM producerar inte längre e-textböcker för läsning i programmet Textview. De redan producerade böckerna kan du fortfarande hämta och läsa. Nya e-textböcker använder formatet Epub3

Hämta Textview

Textview finns för PC, gör så här för börja använda Textview:

  1. Ladda ner installationsfilen TVW4install.exe
  2. Installera Textview genom att köra filen
  3. Starta Textview-programmet via ikonen på skrivbordet eller via Program i Startmenyn.

Använda Textview

Du går från en flik till en annan genom att använda tab-tangenterna eller genom att klicka på flikfältet ovanför texten. Inom fliken förflyttar du dig med piltangenterna. För att flytta från innehållsförteckningen eller registret till motsvarande delar i den löpande texten trycker du Enter. När du trycker ner Enter i den löpande texten flyttas markören till närmaste rubrik i innehållsförteckningen.

I Textview finns inget talstöd. Om du vill ha texten uppläst måste det finnas en talsyntes installerad på din dator. Förstoringsprogram eller punktskriftsskärm är andra hjälpmedel som du kan använda tillsammans med Textview.

Om du har frågor om Textview kan du kontakta MTM