Gå till huvudinnehåll

Tillgänglighet för Legimus-appen

Det är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM som står bakom Legimus-appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver:

  • Hur Legimus-appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas.

Hur tillgänglig är Legimus-appen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Legimus-appen?

Om du behöver innehåll från Legimus-appen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i Legimus-appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra Legimus-appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan rapportera på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om Legimus-appens tillgänglighet

Legimus-appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

I vår version av Legimus-appen för Android finns följande brister:

  • Kontrasten för ramarna på inmatningsfälten och flikknapparna på inloggnings-skärmen är otillräckliga mot intilliggande färger.
  • På inloggnings-skärmen respekterar appen inte användarinställningarna för teckenstorlek. Det slår inte igenom på flikarna "Legimus" och "Taltidningar"
  • I sökfunktionen visas inte texten som anger antalet sökresultat på ett sätt som går att zooma.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31:a januari 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat Legimus-appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Legimus-appen.

Senaste bedömningen gjordes den 17 november 2023.

Aktuell version för Android av Legimus-appen publicerades den 1 juni 2023.

Aktuell version för IOS av Legimus-appen publicerades den 17 november 2023

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2023.