Gå till huvudinnehåll

Tillgänglighet för Legimus.se

Det är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som är ansvarig för Legimus och den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver:

  • Hur www.legimus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.legimus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Redaktionella hjälpsidor:

  • Markeringen för aktivt element har för låg kontrast i sidnavigation

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1:a mars 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.legimus.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 januari 2023.

Webbplatsen publicerades den 17 januari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 januari 2023.