Gå till huvudinnehåll

Tillgänglighet för MTM:s biblioteksportal

Det är Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som är ansvarig för MTM:s biblioteksportal och den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Det här dokumentet beskriver:

  • Hur biblioteksportal.legimus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • Eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att de kan åtgärdas

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från biblioteksportal.legimus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fyra arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Allmänt:

  • Sök-knappar kan inte alltid aktiveras med "enter" när tillhörande inputfält är i fokus
  • Knapparna "Sök e-postadress", "Sök personnummer" och "Sök ISBN" måste aktivt klickas innan anändaren kan gå vidare i formulär.

Skärmläsare:

  • Sorteringslänkar i tabellhuvuden läses upp på engelska som "descending"/"ascending"
  • Sökknappar i tabellhuvuden och i "Välj språk"-dialog läses upp som "Sökresultat"
  • Giltighetstid är markerat som obligatoriskt fält för skärmläsare trots att det inte är obligatoriskt att fylla i.
  • En del fält i formulär grupperas på ett otydligt sätt 

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1:a september 2024.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av biblioteksportal.legimus.se.

Senaste bedömningen gjordes den 6 maj 2024.

Webbplatsen publicerades den 6 maj 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 6 maj 2024.